Профіль освітньої програми

Освітні програми кафедри кібербезпеки

 • 125 Кібербезпека

  Галузь знань

  12 “Інформаційні технології”

  Освітня програма

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  Освітня програма

  Рік введення в дію: 01.09.21

  Гарант:к.пед.н, доцент Кареліна Олена Володимирівна

  Кареліна Олена Володимирівна
 • 125 Кібербезпека

  Галузь знань

  12 “Інформаційні технології”

  Освітня програма

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  Освітня програма

  Рік введення в дію:%сюдиго, будь ласка, рік%>

  Гарант: к.т.н, доцент Загородна Наталія Володимирівна

  Загородна Наталія Володимирівна