Сертифікат

Сертифікат про акредитацію спеціальності 125 Кібербезпека освітнього рівня Бакалавр

Сертифікат про акредитацію освітньої програми освітнього рівня магістр з спеціальності 125 Кібербезпека