Історія кафедри

Історія кафедри

Підготовка студентів за спеціальністю 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” розпочалась в 2013 році на кафедрі комп’ютерних наук. Кафедра кібербезпеки створена 1 серпня 2015 р. та станом на 2021 рік здійснює підготовку здобувачів освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю 125 “Кібербезпека”. З часу створення кафедру очолював к.т.н., доцент Козак Руслан Орестович. Проте в 2017 р. у зв’язку з вступом Козака Р.О. в докторантуру при кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства (м. Львів), в.о. зав.кафедри, а згодом і зав. кафедри була обрана к.т.н., доцент Загородна Наталія Володимирівна. Кафедра розпочала свою роботу з невеликого колективу у складі шести чоловік, серед яких проте було 2 доктори наук. Щороку колектив кафедри оновлюється та розширюється. Станом на 2019 рік колектив кафедри налічував одинадцять осіб за основним місцем роботи (з них – 3 доктори наук, 6 доцентів) та три сумісники (з них – 2 доктори наук, 1 доцент). В загальному 80% професорсько-викладацького складу кафедри мають вчені ступені і звання. З метою підвищення якості надання освітніх послуг, кафедра залучає іноземних фахівців у сфері безпеки. Так, в 2019 р. кафедра запросила для викладання доцента технічного інституту Державної вищої професійної школи у Новому Сончі д.т.н. Александера Марека Богуслава.

cybersecurity-staff