Наукова робота

Напрями наукової роботи кафедри кібербезпеки: • Використання методів машинного навчання в сфері кібербезпеки. • Математичне моделювання та методи статистичного аналізу ритмічних сигналів. • Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем. • Забезпечення та контроль якості програмного забезпечення на ранніх етапах проектування програмного забезпечення. • Методи і засоби забезпечення безпеки комп’ютерних інформаційних систем.