Студенту

 1. Козак Р. О. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Захист інформації в інформаційно- комунікаційних системах» для студентів напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем // Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя. – 2015. – 48 с.
 2. Козак Р. О. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи технічного захисту інформації» для студентів напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем // Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя. – 2015. – 56 с.
 3. Сеньківський В. М., Кудряшова А. В., Козак Р. О. Інформаційна технологія формування якості редакційно-видавничого процесу: Монографія. — Львів : Українська академія друкарства, 2019. — 272 с.
 4. Кареліна О. В. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології» для студентів спеціальності 7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 91 с.
 5. Кареліна О. В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні банківські технології» напрям підготовки __6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальність 7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя. – 80 с.
 6. Кареліна О. В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні банківські технології» / О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 11 с.
 7. Александер М.Б. Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж [Електронний ресурс] / Александер Марек Богуслав, Балабан Степан Миколайович, Карпінський Микола Петрович, Райба Станіслав Вільгельмович, Чиж Віталій Михайлович : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя , 2016 — ISBN 978-966-305-054-6. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18287
 8. Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж : Монографія / М.Б.Александер, С.М.Балабан, М.П.Карпінський, СА.Райба, В.М.Чиж — Тернопіль : ТНТУ , 2016 — 160 с. — ISBN 9789663050546.
 9. Шингера Н.Я. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем” [Електронний ресурс] / Шингера Наталія Ярославівна, Щербак Леонід Миколайович , 2016 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17634
 10. Основи метрології та вимірювальної техніки : Навчальний посібник / Укладачі: Литвиненко Я.В., Лупенко С.А., Щербак Л.М., Сверстюк А.С. — Тернопіль : ТНТУ , 2016 — 232 с.
 11. Шингера Н.Я. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем” [Електронний ресурс] / Шингера Наталія Ярославівна, Щербак Леонід Миколайович , 2016 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17632
 12. Шингера Н.Я. Конспект лекцій з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем” [Електронний ресурс] / Шингера Наталія Ярославівна, Щербак Леонід Миколайович , 2016 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17633
 13. Конспект лекцій з дисципліни “Обробка сигналів та зображень” (для студентів денної форми навчання напряму 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») / Укладачі: к.т.н., доцент Фриз М.Є., Стадник М. А. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 97 с.
 14. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Обробка сигналів та зображень” (для студентів напряму навчання 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») / Укладачі: к.т.н., доцент Фриз М. Є., Стадник М. А. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 8 с.
 15. Конспект лекцій з дисципліни ″Грід-системи та технології хмарних обчислень″ / Укладачі: Шимчук Г.В., Маєвський О.В., Назаревич О.Б., Стадник М.А. — Тернопіль : ТНТУ , 2016 — 340 с.
 16. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни ″Обробка сигналів та зображень″ / Укл.: Фриз М.С., Стадник М.А. — Тернопіль : ТНТУ , 2016 — 32 с.
 17. Шимчук Г.В. [Електронний ресурс] / Шимчук Григорій Валерійович, Маєвський Олексій Вікторович, Назаревич Олег Богданович, Стадник Марія Андріївна , 2016 — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20738
 18. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з дисципліни “Обробка сигналів та зображень” (для студентів денної форми навчання напряму 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем») / Укладачі: д.т.н., професор Приймак М. В., Стадник М. А. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 23 с.
 19. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни ″Обробка сигналів та зображень″ / Укл.: Фриз М.С., Стадник М.А. — Тернопіль : ТНТУ , 2016 — 32 с.