Основні публікації

Козак Руслан Орестович
 1. Oleh Maksymets Analysis Methods of Data Mining and Machine Learning in Attacks Detection on Computer Systems / Oleh Maksymets (Supervisor R.Kozak) // V Inter University Conference of Students PHP Students and Young Scientists “Engineer of XXI Century”, – Bielsko-Biala, Poland. – 2015. – P.449-454
 2. Н. Загородна, Ю. Скоренький, Р.. Козак. Використання засобів доповненої реальності для вдосконалення освіти в галузі кібербезпеки VI науково-технічна конференція “Інформаційні моделі, системи та технології” Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 12-13 грудня 2018р.).- с.31
  Загородна Наталія Володимирівна
 1. Є. Жбанов, Н. Загородна Актуальність розробки стратегії безпеки для електроної торгівельної площадки, як складової арбітражу трафіку // Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційні моделі, системи та технології” Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1-2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – с.100
 2. О.Л. Онофрійчук, Н.В. Загородна. Аналіз безпеки автоматизованого робочого місця та передачі даних від реєстратора розрахункових операцій до державної фіскальної служби. // VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2018. – с.139
 3. Н. Загородна, Б. Паперовський. Аналіз сучасних методів виявлення аномалій та можливих вторгнень в роботі комп’ютерної системи. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2018. – с.144
 4. Н. Загородна, Ю. Скоренький, Р.. Козак. Використання засобів доповненої реальності для вдосконалення освіти в галузі кібербезпеки VI науково-технічна конференція “Інформаційні моделі, системи та технології” Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 12-13 грудня 2018р.).- с.31
 5. . Г.М. Осухівська, Я.В. Литвиненко, Н.В. Загородна, І.Б. Окіпний. Метод верифікації циклічності (Оцінювання досліджуваного сигналу на приналежність до циклічних сигналів). // Вісник Хмельницького національного університету, том 263, випуск 4.- с.214-221
Кареліна Олена Володимирівна
 1. О. Кареліна. Застосування процесного підходу до управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування// Молодий вчений. — 2016. — №4. – С. 529-533.
 2. О. Кареліна. Концепція інтердіяльнісного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). — 2016. — №4 (55). – С. 12-16.
 3. О. Кареліна, Н. Гарматій. Моделювання економічних процесів засобами спеціалізованого програмного забезпечення // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія / О. В. Панухник, В. Я. Кудлак, Н. Ю. Мариненко, І. Ю. Крамар та ін. ; відп. ред. О. В. Панухник. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2016. – С. 172-191
 4. О. Кареліна. Практика впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх фахівців бізнесу і управління // Матеріали ХІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – С. 248.
 5. О. Кареліна. Процесне управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування \\ Збірник наукових праць «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 2016 р. – Канада, Монреаль: Вид-во Центру сучасної педагогіки «Навчання без кордонів». – Ч.1. – С. 139-142.
 6. О. Кареліна. Сутність професійної компетентності фахівців бізнесу і управління // Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції форуму молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, довід” 21-22 жовтня 2016 р. – Тернопіль: Вид-во СМП «Тайп». – С. 195-197.
 7. О. Кареліна. Трансформації ринку програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку в Україні. // Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід “ 2017р. – с.160-161
 8. О. Кареліна. Виклики і загрози кібербезпеці в Україні та світі.// VI науково-технічна конференція “Інформаційні моделі, системи та технології” Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 12-13 грудня 2018 р.). – с.104
 9. О. Кареліна, Н. Задорожний. Розробка комплексної системи безпеки інформації АТ ТРЗ “Оріон” з використанням методології теорії ігор.// VI науково-технічна конференція “Інформаційні моделі, системи та технології” Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 12-13 грудня 2018р.). – с.28
Карпінський Микола Петрович
 1. Anatolii Balyk,   Uliana  Iatsykovska,  Mikolaj  Karpinski, Yuliia  Khokhlachova, Aigul Shaikhanova, Lesia Korkishko   A survey of modern IP traceback methodologies  // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, 24-26 September 2015, Warsaw. – Poland, 2015.- pp.484-488
 2. Marek Boguslav Aleksande, Lesia Dubchak, Vitalii Chyzh, Artur Naglik, Anton Yavorski, Natalia Yavorska, Mikolaj Karpinski Implementation technology software-defined networking in Wireless Sensor Networks // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, 24-26 September 2015, Warsaw. – Poland, 2015.- pp 448-452
 3. Yavorski А. Methods To Improve The Positioning Of Objects Using Wireless Technologies iBeacon / Anton Yavorski, Vitalii Chyzh (Supervisor – Karpinski M.); Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej // Inzynier XXI wieku. V Mieadzynarodowa konferencja studentow oraz doktorantow. – Bielsko-Biala: Wydawnictwo naukowe Akademii techniczno-humanistycznej w Bielsku-Bialej, 2015. – P.471-476. – ISBN 978-83-65182-29-6.
 4. Shaikhanova A., Zolotov A., Dubchak L., Karpinsk, M., Karpinskyi V. Access distribution scheme to the computer system based on fuzzy logic  // Mechanisms and Machine Science.- 2016.-  Volume 42.- pp.39-50
 5. Karpinski M., Ivasiev S., Yakymenko I., Kasianchuk M., Gancarczyk T. Advanced method of factorization of multi-bit numbers based on Fermat’s theorem in the system of residual classes  // 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 16-19 October 2016, Gyeongju. – South Korea,2016. –  pp.1484-1486
 6. akymenko I., Kasianchuk M., Kinakh I., Karpinski M. Circuit with distributed resistance sensor based on the residue numerical system | [Układ z rozproszonym czujnikiem rezystancyjnym oparty na liczbowym systemie resztkowym] // Przeglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097.-   2017.- R. 93 NR 1. – pp. 290-294
 7. Łukasz Przyborowski, Anna M Łoboda, Mikołaj Karpiński, Robert J Bialik. Characteristics of Flow Around Aquatic Plants in Natural Conditions: Experimental Setup, Challenges and Difficulties. // Free Surface Flows and Transport Processes, 2018р. – с.347-361
 8. Anna Maria Łoboda, Robert Józef Bialik, Mikołaj Karpiński, Łukasz Przyborowski. Seasonal changes in the biomechanical properties of Elodea canadensis Michx. //Aquatic Botany t.147, 2018. – р. 43-51
 9. Микола Петрович Карпінський, Ярослав Ігорович Кінах, Уляна Олегівна Яциковська, Ігор Зіновійович Якименко, Михайло Миколайович Касянчук. Удосконалення архітектури комп’ютерної мережі для програмної реалізації криптоаналітичних алгоритмів. // Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології “2018р. – с.93
Лобур Тарас Богданович
 1. Осухівська Г. Збіжність алгоритмів динамічної маршрутизації / Г. Осухівська, Т. Лобур, Ю. Шилінська-Лобур// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження Івана Пулюя 19–21травня 2015 року Україна ТЕРНОПІЛЬ –2015. – с.155
 2. М.Я. Горінин. Дослідження методів QOS у комп’ютерних мережах/ Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р // М.Я. Горінин, Г.М. Осухівська, Т.Б. Лобур / –Том ІІ- Тернопіль – 2015 – с. 13
Марценюк Василь Петрович
 1. Lyapandra A.S., Martsenyuk V.P., Gvozdetska I.S., Szklarczyk R., Rajba S.A. Qualitative analysis of compartmental dynamic system using decision-tree induction // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, 24-26 September 2015, Warsaw. – Poland, 2015.- pp.688-692
 2. Martsenyuk V.P., Andrushchak I.Y., Gvozdetska I.S. Qualitative analysis of the antineoplastic immunity system on the basis of a decision tree // Cybernetics and Systems Analysis.- 2015. –  Vol. 51, No.3. – pp. 461-470
 3. Warnas K., Augustynek K., Martsenyuk V., Korchenko O., Karpinskyi V. Application of EVCA algorithm in dynamic optimisation of the articulated vehicle motion for control of stability // 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 16-19 October 2016, Gyeongju. – South Korea,2016. –   pp.820-825
 4. Karpinskyi M., Martsenyuk V., Gvozdetska I., Akhmetov B., Zhumangalieva N. Estimation problem for network model at state and measurements attacks and information cost criterion  // 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 16-19 October 2016, Gyeongju. – South Korea,2016. –  pp.45-50
 5. Martsenyuk V. On an indirect method of exponential estimation for a neural network model with discretely distributed delays // Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. -2017.- Issue 18-24, No. 23.-  pp. 1-16
 6. Vasyl Martsenyuk. On indirect method of exponential estimation for neural network model with discretely distributed delays.// Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2017/ 6 – р. 1-16
 7. В Марценюк, Н Мілян. Аналіз платформи Google Cloud Platform. // Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології “2018. – с. 73
Боднарчук Ігор Орестович
 1. Olexandr Kharchenko, Ihor Raichev, Ihor Bodnarchuk, Natalia Zagorodna. Optimization of software architecture selection for the system under design and reengineering. // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings 2018-April, pp/1245-1248
Стадник Марія Андріївна
 1. Стадник М. А. Оцінювання інформативних параметрів усталених зорових викликаних потенціалів з використанням їх розкладів за базисами дискретних ортогональних поліномів. – К.: Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2016 – N.13 – C. 150-159.
 2. Stadnyk M. The informative parameters determination for a visual system diagnostics by using the steady state visual evoked potentials, 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – Electronic edition on CD-ROM. – pp. 800-803.
 3. Stadnyk, M.,Fryz, M.,Scherbak, L. The feature extraction and estimation of a steady-state visual evoked potential by the Karhunen-Loeve expansion – Eastern European Journal of Enterprise Technologies, Vol(4), No (1), 2017. —  P. 56-62.