Навчальні дисципліни кафедри

Кафедра кібербезпеки забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інформаційної безпеки, захищеності інформаційного і кіберпросторів держави в цілому або окремих суб’єктів їх інфраструктури від ризику стороннього злочинного впливу.

Студенти, які навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека», окрім традиційних для комп’ютерних спеціальностей дисциплін, вивчають сучасні технології захисту інформації у кіберпросторі, опановують принципи захисту програмного забезпечення від дії шкідливих програм,  знайомляться з процесами створення систем захисту інформації і управління інформаційною безпекою; отримують знання для вирішення широкого кола завдань у галузі кібербезпеки — від розробки й застосування програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах до розслідування злочинів у кіберпросторі.

 

Основні предмети вивчення

 • Основи комп’ютерних технологій
 • Основи програмування (CS1011)
 • Розробка програмного забезпечення, в т.ч. об’єктно-орієнтоване програмування, крос-платформне програмування, візуальне, мережеве програмування.
 • Якість і тестування програмного забезпечення
 • Безпека програмного забезпечення
 • Управління ІТ-проектами
 • Комп’ютерні мережі
 • Безпека комп’ютерних мереж
 • Операційні системи
 • Безпека операційних систем
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Бази даних
 • Архітектура і програмування мікроконтролерів
 • Архітектура комп’ютерних систем
 • Методології аудиту захищеності інформаційних комп’ютерних систем
 • Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 • Системи технічного захисту інформації
 • Прикладна криптологія
 • Комп’ютерна стеганографія
 • Управління інформаційною безпекою
 • Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
 • Забезпечення неперервності та інформаційної безпеки бізнесу
 • Захист інформації в банківських системах
 • Теорія інформації та кодування
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Методи та системи штучного інтелекту