Головна сторінка

 • Історія Кафедри
 • Наші досягнення

Кафедра Кібербезпеки

Кафедра кібербезпеки створена на базі кафедри комп’ютерних наук 1 серпня 2015 р. та здійснює підготовку здобувачів освітнього рівня “бакалавр” за спеціальністю 125 “Кібербезпека” та за напрямом 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” та освітнього рівня “магістр” за спеціальністю 125 “Кібербезпека”. З часу створення кафедру очолював к.т.н., доцент Козак Руслан Орестович. Проте в 2017 р. у зв’язку з вступом Козака Р.О. в докторантуру при кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства (м. Львів), в.о. зав.кафедри, а згодом і зав. кафедри була обрана к.т.н., доцент Загородна Наталія Володимирівна.

Кафедра розпочала свою роботу з невеликого колективу у складі шести чоловік, серед яких проте було 2 доктори наук. Щороку колектив кафедри оновлюється та розширюється. Станом на 2019 рік колектив кафедри налічує одинадцять осіб за основним місцем роботи (з них – 3 доктори наук, 6 доцентів) та три сумісники (з них – 2 доктори наук, 1 доцент). В загальному 80% професорсько-викладацького складу кафедри мають вчені ступені і звання. З метою підвищення якості надання освітніх послуг, кафедра залучає іноземних фахівців у сфері безпеки. Так, в 2019 р. кафедра запросила для викладання доцента технічного інституту Державної вищої професійної школи у Новому Сончі д.т.н. Александера Марека Богуслава.

cybersecurity-staff
На фото (зліва направо): Боднарчук І. О., Загородна Н. В., Кареліна О. В., Дяків О. В., Томашевський Б. П., Стадник М. А., Лобур Т. Б.

Молоді та амбітні викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний та науковий рівень, вдосконалюють педагогічну майстерність шляхом навчання за профільними спеціальностями в інших закладах вищої освіти України, проходження спеціалізованих курсів, навчання в аспірантурі та докторантурі. Зокрема, Козак Р.О. та Лобур Т.Б. здобули другу вищу освіту за спеціальністю “Безпека інформаційних та комунікаційних систем” в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Доцент Кареліна О.В. поступила в 2018 році в Національний університет “Львівську Політехніку” для здобуття другої вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”. Викладачі Козак Р.О (2014 р.) та Загородна Н.В. (2015 р.) пройшли спеціалізовані курси підвищення кваліфікації за спеціальностями “Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Виявлення закладних пристроїв” та “Захист інформації. Криптосистеми та засоби криптографічного захисту” відповідно в Національному технічному університеті України “КПІ”. Козак Р.О. з 2017 року навчається в докторантурі Української академії друкарства, м. Львів та працює над дисертацією на тему: “Методологічні основи створення інформаційної технології управління інформаційною безпекою видавничих бізнес-процесів”. Карпінський М.П. є членом редколегій багатьох вітчизняних та іноземних фахових наукових журналів галузі інформаційної безпеки. Викладачі кафедри є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій в університеті та інших ВНЗ України.

Університети партнери

 • schmalkald-university

  • Німеччина
  Університет прикладних наук, Шмалькальден (Німеччина)
 • politechnika-lubelska

  • Польща
  Люблінська політехніка (Польща)
 • politechnika-opolska

  • Польща
  Технічний університет Ополє (Польща)
 • pwsz

  • Польща
  Державна вища професійна школа у Новому Сончі (Польща)
 • akademia

  • Польща
  Університет у Бєльсько-Бялій (Польща)
 • technika-kosiciach

  • Польща
  Технічний університет, Кошице (Словаччина)
 • Співпраця з IT компаніями
 • компетенція та досвід персоналу
 • інформативні заходи

Практичний досвід

Викладачі кафедри мають неабиякий практичний досвід сфері ІТ та безпеки. Стадник М.А. є провідним лектором школи PM в IT House Business, а також тісно співпрацює з ІТ компаніями регіону, зокрема “Магніс”, “eMagicOne” та інші. Козак Р.О. налагодив співпрацю з компанією “Eleks” у галузі інформаційної безпеки. Муж В.В. має практичний досвід роботи більше 10 років в Управлінні державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Тернопільській області. Томашевський Б.П. працював провідним науковим співробітником науково-дослідного відділу ракетних військ та артилерії Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ. Кареліна О. В. працює аналітиком кібербезпеки в компанії Cyberoo. Лобур Т. Б. – інструктор мережевої академії Cisco.

З метою поширення інформації про інформаційну безпеку та зростання обізнаності суспільства в цій галузі кафедра щороку проводить вечори кібербезпеки, на яких викладачі та студенти демонструють доповіді про світові тенденції кіберзахисту та презентують свої досягнення. На ці заходи запрошуються всі бажаючі. Тематика заходів є надзвичайно цікавою і пізнавальною, зокрема висвітлювались такі теми:

 • атаки на комп’ютерні мережі
 • криптовалюту bitcoins
 • аспекти прослуховування за допомогою хвиль
 • світовий хакерський рух Anonymous
 • можливість підключення до приватної або громадської веб-камери
 • та багато інших
 • anonymous

Міжнародні IT-компанії партнери

 • satel


  Satel (Польща)
 • cyberoo


  Cyberoo (Італія)
 • потреба у фахівцях
 • загрози кібератак
 • міжнародні проекти

Перспективи розвитку

З розвитком інформаційних технологій та збільшенням кількості хакерських атак дедалі гострішою стає потреба у фахівцях із захисту інформації та інформаційних систем. Ще в 2012 році Роберт Мюллер, директор ФБР, казав, що існує два типи компаній: ті, які вже зламані, і ті, які будуть зламані. За прогнозами провідних міжнародних експертів, сукупні втрати бізнесу від кіберзлочинності сягнуть до 2021 року в світі астрономічної суми в 6 трильйонів доларів США, а обсяг витрат на кіберзахист з 2017 до 2021 року — 1 трлн доларів США.

В Україні також стрімко зростає кількість кібератак на державні структури та приватні компанії. Провідні українські банки і великі компанії активно дбають про захист своїх комп’ютерних мереж і даних, та розширюють свої підрозділи з інформаційної безпеки. Попит на фахівців з кібербезпеки стрімко зростає.

Тому кафедра кібербезпеки і надалі розширюватиме список своїх партнерів для проходження практик та стажувань, виконання міжнародних проектів, впровадження програм подвійних дипломів. Залучення фахівців з практичним досвідом роботи або ж іноземних експертів є одним з пріоритетів роботи кафедри. Кафедра має амбітні плани щодо випуску фахівців, знання яких дозволять отримати міжнародні сертифікати в галузі інформаційної безпеки.