Наукова робота

Напрями наукової роботи кафедри кібербезпеки:
• Використання методів машинного навчання в сфері кібербезпеки.
• Математичне моделювання та методи статистичного аналізу ритмічних сигналів.
• Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем.
• Забезпечення та контроль якості програмного забезпечення на ранніх етапах проектування програмного забезпечення.
• Методи і засоби забезпечення безпеки комп’ютерних інформаційних систем.